top of page

Energioptimering

För driftekonomiska och miljövänliga anläggningar

Energioptimerande åtgärder är ett proaktivt arbete som kräver god kunskap och noggrannhet.

 

Gamla ventilationssystem, felinställda anläggningar eller smutsiga ventilationskanaler grundar sig ofta i att systemen inte skötts om eller setts över som de ska. Detta kan leda till en ohälsosam inomhusmiljö likväl som en onödigt dyr driftkostnad och hög elförbrukning. 

 

Vi på Vent & Projekt har bred kompetens och erfarenhet av att på ett lösningsfokuserat sätt komma fram till lösningar som kan energieffektivisera din ventilationsanläggning.

 

Genom rätt injusteringar, energikartläggning, implementering av behovsstyrd ventilation och/eller byta ut ett gammalt system kan vi skapa helt nya förutsättningar för en hälsosam inomhusmiljö samtidigt som du spar pengar och minskar miljöpåverkan.

Tjänster

Energioptimering
Ventilation
Våra tjänster - service av ventilation
Styr & Regler
OVK

Energioptimering

Ventilation

Service

Styr & Regler

Obligatorisk ventilationskontroll

Namnlös (6).png

Projektering

bottom of page