top of page

OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Sedan 1991 är det krav på att byggnadens ägare ska se till att fastigheten funktionskontrolleras regelbundet. En OVK ska även göras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången (en s.k. första besiktning). En OVK syftar i sin helhet till att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar som det ska, om det har blivit någon ändring eller om något har bytts ut samt att projekterade luftflöden är aktuella i lokalerna.

Våra funktionskontrollanter är personcertifierade för alla typer av byggnader (riks K) och har stor erfarenhet av branschen. Vi utför OVK-besiktning i enlighet med (SFS 2011:338) och i samband med en besiktning tar vi fram protokoll, åtgärdsplaner och förbättringar som vi pedagogiskt presenterar.

Tjänster

Energioptimering
Ventilation
Våra tjänster - service av ventilation
Styr & Regler
OVK

Energioptimering

Ventilation

Service

Styr & Regler

Obligatorisk ventilationskontroll

Namnlös (6).png

Projektering

bottom of page