top of page

Projektering & konstruktion

För ändamålsenliga anläggningar

Vi på Vent & Projekt har erfarenhet och resurser för att utföra fullständiga projekteringar av ventilationssystem.

 

Olika byggnader och verksamheter har olika behov av ventilation. Oavsett vilken typ av lokal och byggnad som ska ventileras så lägger vi stor vikt av att se till hela byggnaden som ett system där flera delar behöver samspela med varandra för optimal funktion.

När vi projekterar tar vi hänsyn till verksamhetens behov och sätter de i relation till byggregler, lagkrav samt föreskrifter och rekommendationer för att ta fram ett driftekonomiskt och ändamålsenligt ventilationssystem som bidrar till en hälsosam inomhusmiljö.

Vi arbetar i CAD och har möjlighet att upprätta fullständigt ritningsunderlag enligt branschstandard. 

Tjänster

Energioptimering
Ventilation
Våra tjänster - service av ventilation
Styr & Regler
OVK

Energioptimering

Ventilation

Service

Styr & Regler

Obligatorisk ventilationskontroll

Namnlös (6).png

Projektering

bottom of page